JUDr. PETRA NOUZOVÁ

Advokátní Kancelář

České Budějovice

JUDr. PETRA NOUZOVÁ

Advokátní Kancelář / České Budějovice


Advokátní praxi vykonávám od roku 2007. Poskytuji právní služby na území České republiky v celé řadě právních odvětví, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Více najdete v části PRÁVNÍ SLUŽBY.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídím všemi povinnostmi, které vyplývají z platných právních předpisů České republiky a stavovských předpisů pro výkon povolání advokáta v České republice.

Samozřejmostí je osobní a profesionální přístup, standardem pak využívání všech dostupných prostředků moderní komunikace k rychlejšímu a efektivnějšímu poskytování právních služeb.

design & layout by Fitipaldi | copyright © 2016